Home » ALGO. ESPERE EN TO.

ALGO. ESPERE EN TO.

ALGO. ESPERE EN TO.

                       ESPERE EN TO

                 (ALGO/JEFF PATTERN)

1.   ESPERE EN TOUT/ESPERE EN TOI

ESPERE EN TO/ ESPERE EN TO-O

2.   ASPIRE A TOUT/ASPIRE A TOI

ASPIRE A TO/ ESPERE EN TO-O

3.EXPERT EN TOUT/EXPERT EN TOI

EXPERT EN TO/ ESPERE EN TO-O

4.   ESPERE UN SLOW/QUI CHANTE

 LES FLOTS/ ESPERE EN TO-O

 5.ESPERE UN FLOT/QUI DANSE

 LE SLOW/ ESPERE EN TO-O

6.   (MODULATION) TANGUE LE TANGO/LE FANDANGO/ESPERE EN TO/ ESPERE EN TO-O

     7. ESPOIR FATAL/FATUM FADO

TANGUE TANGO/ ESPERE EN TO-O

    CODA MODULANTE: ESPERE EN TOUT/ESPERE EN TOI/ESPERE EN TO/ ESPERE EN TO-O

OSSIA : J’EXPIRE EN TOUT/ J’EXPIRE EN TOI

ESPERE EN TO/ ESPERE EN TO-O

AD. LIB. RETOUR DE VERS DES COUPLETS 1 A 7.

ALGO. ESPERE INSTRAP.

VIDEALGO

VIDEALGO - ALGO